Presidium Kamer in de problemen

27 februari 2015

De Tweede Kamer heeft een Presidium. Dat is het bestuur van de Kamer, waarin vertegenwoordigers van de fracties zitten. Onder leiding van de Kamervoorzitter worden daar eens in de twee weken de organisatorische en financiële zaken van de Kamer besproken. Bijvoorbeeld de financiën van de Kamer en de fracties , personeelszaken en de ICT van de Kamer. Her Presidium bestaat uit politici, maar gaat niet over politieke kwesties. Het is belangrijk dat daar weloverwogen en in de luwte van de politiek in beslotenheid wordt gesproken over het organisatorische reilen en zeilen van de Kamer.

Het is ook belangrijk dat dat in een goede sfeer gebeurt. Ik schrok er dan ook van toen ik hoorde dat de sfeer in het Presidium de afgelopen tijd om te snijden is en de leden elkaar bestrijden in plaats van gezamenlijk de Kamer te besturen. De aanleiding daarvan zou vooral zijn de onenigheid over het al dan niet openbaar maken van de verantwoording van de door de fracties gedane uitgaven ten behoeve van de ondersteuning  van hun werk.

Iedere fractie krijgt van de Kamer ( en dus van de belastingbetaler) een budget ter beschikking waaruit de personeelskosten en andere uitgaven die het werken van de fractie mogelijk maken wordt betaald. Het gaat om het financieren van het fractiewerk en uitdrukkelijk niet om het betalen van partijactiviteiten, zoals verkiezingscampagnes.

Er kan soms onduidelijkheid bestaan over wat nu wel of niet precies onder de definitie van fractiekosten valt. Dan is het aan het Presidium om daarover, op basis van onder meer accountantsrapporten, de knoop door te hakken. In het huidige Presidium is op dat punt ten aanzien van de uitgaven van bepaalde fracties  onenigheid ontstaan, die heeft geleid tot de slechte sfeer en onderling wantrouwen.

In die situatie is het uiteindelijk van belang dat niet alleen de leden van het Presidium in hun besloten vergaderingen, maar ook de Kamer als geheel een oordeel kan vellen. Dat betekent dat de verantwoording van de besteding van de fractiegelden openbaar moet worden gemaakt. Het gaat immers, ik zeg het nogmaals, om belastinggeld. Maar ook over dat al dan niet openbaar maken is in het Presidium onenigheid ontstaan.

Het Presidium moet hierover nu snel de knoop doorhakken. De Kamer als geheel moet nu openbaar inzicht krijgen in de financiën van de fracties en een uitsprak doen over de al dan niet correcte aanwending daarvan. Als geld voor de fractieondersteuning is gebruikt voor andere doeleinden zoals een verkiezingscampagne of een kiezersonderzoek, moet de betreffende fractie het daaraan bestede geld uiteraard aan de Kamer terug geven.

Als dat is gebeurt keert hopelijk de rust en de goede sfeer  terug in het Presidium, zodat de Kamer op een goede en verantwoorde wijze wordt bestuurd. Zoals dat tot voor kort altijd het geval is geweest. Politieke conflicten horen in het Presidium niet thuis; die mogen en moeten worden uitgevochten in de openbaarheid van de inhoudelijke Kamerdebatten.

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos