Valse start in Rotterdam

16 mei 2014

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam werd Leefbaar Rotterdam de grootste partij. Met 14 zetels- hetzelfde aantal als in de vorige periode- versloeg de partij van Joost Eerdmans de PvdA, die 6 zetels verloor. SP en D66 wonnen ook flink en de overige partijen bleven min of meer stabiel.

Op basis van deze verkiezingsuitslag leek een brede coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66, VVD en CDA dan ook voor de hand te liggen. Deze partijen hebben een stevige meerderheid in de gemeenteraad. Deelname van Groen Links aan deze coalitie was. ook niet onlogisch. Die partij was daartoe echter niet bereid. Vervolgens zei D66 de VVD plompverloren de wacht aan en wenste alleen met Leefbaar en het CDA in een college te stappen.

Dit nogal botte aan de kant zetten van de VVD door D66 is  onheus,onbegrijpelijk en onverstandig. Onheus omdat D66 en VVD in het vorige college- met PvdA en CDA- goed hebben samengewerkt. Onbegrijpelijk omdat het dumpen van de VVD door D66 zonder enig argument gebeurde, behalve dat een coalitie met en VVD en CDA te rechts zou worden. En onverstandig omdat Leefbaar, D66 en CDA slechts 23 van de 45 raadszetels hebben en het dus een coalitie met een zeer wankel draagvlak ging worden.

Dat dit zo is, bleek al in de allereerste vergadering van de nieuwe Gemeenteraad van Rotterdam. En niet alleen dat; de fractie van Leefbaar Rotterdam bleek een instabiele coalitiepartner te zijn.

Die fractie had Ingeborg Hoogveld voorgedragen als wethouder Stedelijke ontwikkeling en integratie. Daardoor zou ze de politieke chef worden van haar partner ,oud Leefbaar- voorman Marco Pastors, die als topambtenaar werkt aan de ontwikkeling van Rotterdam Zuid. Terecht was daartegen in de Raad breed bezwaar. Spectaculair was dat door de SP een andere Leefbaar wethouderskandidaat werd voorgesteld, die het dik won  van Hoogveld. Met zes stemmen van waarschijnlijk leden van de fractie van Leefbaar Rotterdam zelf, was de coalitie al bij de allereerste stemming haar  minimale meerderheid kwijt. En het is ongehoord en zonder precedent dat op deze wijze een wethouderskandidaat wordt afgewezen.  Uit deze uitzonderlijke gang van zaken bleek ook dat Leefbaar voorman Eerdmans alles behalve grip op zijn eigen fractiegenoten heeft. Dat belooft nog wat voor de toekomst.

Gevolg van de afgang van Hoogveld is ook dat het Rotterdamse college nu uit  zes mannelijke wethouders bestaat. In het vorige college zaten vier (aanvankelijk zelfs vijf) vrouwelijke wethouders. Nu  wordt de tweede stad van Nederland bestuurd door zeven heren (inclusief de burgemeester) van rond de vijftig jaar. Betreurenswaardig en slecht voor het imago van de stad anno 2014.

Een onberekenbaar D66, een instabiel Leefbaar Rotterdam met een fractievoorzitter met weinig gezag en een zeer krappe meerderheid van de coalitie in de Gemeenteraad. Allemaal factoren die slecht zijn voor de stabiliteit van het stadsbestuur en dus voor de stad Rotterdam.

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos