Dijsselbloem Voorzitter Eurogroep

10 januari 2013

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is de opvolger van de Luxemburgse premier Juncker als Voorzitter van de Eurogroep. Dat zijn de ministers van Financiën van de zeventien Eurolanden. In dat gezelschap wordt beslist over het financiële beleid van de Eurolanden en over de steun aan landen als Griekenland en Spanje.
Het gaat dus om een zeer belangrijke Europese functie.

Het is eervol en knap dat Dijsselbloem na slechts drie maanden ministerschap in deze functie is gekozen. Dat ligt aan hemzelf. “ he is able, ready and willing “ zei zijn Ierse collega. Maar het komt ook in belangrijke mate door de goede economische positie van Nederland . Wij zijn een land met een hoge financiële status ( “triple A “)en een goed en degelijk financieel-economisch beleid. Het is tekenend dat vooral Duitsland Dijsselbloem graag in deze functie ziet.

In de Nederlandse politiek en media is een discussie ontstaan over de vraag of het voorzitterschap van Dijsselbloem van de Eurogroep  in het Nederlands belang is. SP en PVV hebben zich er zelfs tegen uitgesproken. In geen enkel ander land zou een serieuze oppositiepartij zich tegen een dergelijke benoeming van een landgenoot keren.

Het voorzitterschap van de Eurogroep is wel degelijk in het Nederlands belang. Voor het eerst sinds lange tijd heeft Nederland weer een hoge Europese functie in de wacht gesleept. Dijsselbloem is in die functie de spil van de  financieel-economische besluitvorming van de Eurogroep. Hij beslist over agenda en timing van de vergaderingen. Staat in voortdurend contact met de hoofdrolspelers in Europa en daarbuiten en is degene die de besluiten moet voorbereiden.

Maar kan het Nederlands belang in de vergaderingen van de Eurogroep wel goed worden behartigd wanneer onze eigen minister in de Voorzittersstoel zit en dus compromissen moet bereiken met de andere landen? Dat is wel een terechte vraag.

Dat Nederlandse belang kan wel degelijk goed worden behartigd, mits de juiste persoon inde Nederlandse stoel zit in de vergaderingen van de Eurogroep. Dat moet in ieder geval een politicus en geen ambtenaar zijn. Het zou ook niet Staatssecretaris Weekers van Financiën moeten zijn, zoals het kabinet lijkt te hebben beslist. Zijn werkterrein en expertise is vooral belastingen en als Staatssecretaris heeft hij onvoldoende gewicht naast de ministers van de andere landen.Weekers is daarom te licht voor de Nederlandse Eurogroepstoel.

Ik pleit er nogmaals voor om Minister Kamp van Economische zaken de Nederlandse stoel in de Eurogroep te laten bezetten, nu Dijsselbloem voorzitter is geworden. Kamp is Minister en heeft grote eraring op veel terreinen.Hij is capabel en heeft het  politieke gewicht om het Nederlandse belang goed en hard te verdedigen.


 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos