Professor Dr. H.J. Witteveen

02 december 2012

Professor Dr.H.J. Witteveen hield vorige week op uitnodiging van burgemeester Hoekema van Wassenaar de “Paauwlezing”. De oud-minister van Financiën en oud-directeur van het IMF , thans 92 jaar, sprak in het mooie raadhuis “de Paauw” over zijn leven , zijn werk, zijn kijk op de economie en in de eerste plaats over zijn levensvisie. Hij stak zijn kritiek op het huidige beleid van het kabinet en de VVD niet onder stoelen of banken.

Het was een buitengewoon interessant en ook ontroerend verhaal. Ontroerend, omdat Witteveen met zoveel tevredenheid terug keek op zijn lange leven en loopbaan. Beginnend met zijn jeugd in Rotterdam, in de jaren van de grote economische crisis, de oorlog en de wederopbouw. Met bewondering en grote genegenheid sprak hij over zijn vader, in die jaren directeur gemeentewerken en stadsontwikkeling van Rotterdam. Hij vertelde over zijn lange huwelijk en over zijn vrouw die vijf jaar geleden overleed.

Witteveen speelt nog steeds een belangrijke rol in de Soefi-beweging. Hij maakte duidelijk hoe belangrijk de rol van het soefisme in zijn leven is. In zijn toespraak spitste hij dit toe op het belang van harmonie. Harmonie in het persoonlijk leven en in het professionele bestaan. Harmonie onder de mensen en tussen landen, instellingen en organisaties.

In zijn recent verschenen boek ”de Magie van Harmonie” zegt Witteveen hierover : “ je moet bepaalde beperkingen van jezelf, egoïstische kanten, kunnen overwinnen om die ander te begrijpen en tegemoet te komen, maar er zijn diepere dingen in jezelf waar je juist voor moet staan en die je moet uitdragen en waar je moet proberen begrip van die ander voor te krijgen. Dat is harmonie”

Of zoals Witteveen het in Wassenaar zei: “ wie harmonie uitstraalt, krijgt harmonie terug”

De VVD-er en oud-minister van Financiën ging uitgebreid in op het huidige economische klimaat in de wereld en in Nederland. Witteveen is altijd aanhanger geweest van de conjunctuurtheorie van Keynes. In een periode van recessie moet de economie juist gestimuleerd worden en dient er niet te veel te worden bezuinigd.

Witteveen staat dan ook zeer kritisch  tegenover het economisch-monetair beleid van het huidige kabinet en van zijn en mijn partij, de VVD. Men is volgens hem veel te somber over de staat van de Nederlandse economie, vooral omdat men voorbijgaat aan het belang van onze positieve betalingsbalans.
Het is volgens hem dan ook noodzakelijk om als overheid juist nu onze economie te stimuleren. De onverantwoord grote bezuinigingen van het kabinet resulteren echter in het omgekeerde, met nadelige gevolgen voor de economische groei en de werkgelegenheid. Met stimulerende economische maatregelen- en niet door te bezuinigen- kan het vertrouwen van consumenten en investeerders hersteld worden. Het omgekeerde is thans het geval. Het belang van het terug brengen van het begrotingstekort wordt volgens Witteveen schromelijk overdreven, vooral omdat de Nederlandse Staat thans tegen een zeer lage rente kan lenen.

Witteveen betreurde het dat premier en VVD-leider Rutte geen oor had naar zijn mening en argumenten. Ik betreur dat met hem. Ik was erbij toen Rutte onlangs tegen Witteveen zei het niet met hem eens te zijn, zonder ook maar in te gaan op zijn waardevolle economische argumentatie.

Witteveen zal ook op dit voorval gedoeld hebben toen hij een opmerking uit de zaal  beaamde, dat in het huidige politieke klimaat geen waarde meer wordt gehecht aan de inhoud van de problemen . De Oud-minister en hoogleraar had kritiek op het huidige politieke klimaat van oneliners, populisme en het spelen op het korte termijn electorale belang.
Laten we hopen dat er door de politici van nu in de nabije toekomst wel naar de lessen van deze wijze 92-jarige zal worden geluisterd.

 

 

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos