PVV meldpunt: waar blijft de premier ?

12 februari 2012

Het meldpunt van de PVV voor overlast door Midden-en Oost-Europeanen heeft op nieuwssites de ludieke reactie opgeroepen tot het instellen van een meldpunt voor lastige Limbo’s. Bij een dergelijk grappig protest mag het echter niet blijven.

Een meldpunt voor overlast door burgers uit een aantal landen is pure discriminatie. Dat is in strijd met artikel 1 van onze Grondwet. In de geschiedenis en in niet-democratische landen zijn vele andere voorbeelden te geven waarbij burgers een bepaalde groep medeburgers kunnen verklikken. Anoniem en dus zonder enige mogelijkheid om te controleren of er voor de melding een grond van waarheid is. Maar ook als er overlast bestaat,  is dit absoluut niet de manier om dit aan de kaak te stellen.

Het gaat de PVV niet om een serieuze poging om eventuele problemen aan te pakken, maar om het stigmatiseren en discrimineren van een nieuwe groep mensen. Na de moslims en de Grieken zijn nu de Polen aan de beurt. Wie volgt ? Een nieuw “ speeltje” van de PVV zei Jolande Sap van Groen Links terecht.

Op de partijraad van de VVD  in oktober 2010 werd de intensieve samenwerking door VVD en CDA met de PVV aan de VVD-leden voorgelegd. Ik maakte daar toen bezwaar tegen, omdat de PVV een partij is die bevolkingsgroepen stigmatiseert en discrimineert. Het antwoord van Mark Rutte was dat ontoelaatbare uitlatingen en acties van Wilders en de PVV door hem als premier en door de VVD-fractie steeds aan de kaak zouden worden gesteld.

Ik heb daar sindsdien bitter weinig van gemerkt. Ontoelaatbare uitingen als “ kopvoddentax”, “haatpaleizen” (voor moskeen) en beledigingen van onder meer de Kamerleden Cohen en Albayrak werden door de premier en VVD-fractievoorzitter Stef Blok zonder commentaar aangehoord.

Dat gebeurt nu weer met het discriminerende meldpunt voor wangedrag door Midden- en Oost-Europeanen. Een  politieke beweging heeft de vrijheid om iets dergelijks in het leven te roepen, zeiden premier Rutte en minister Kamp. Het kabinet stelt het dus niet aan de kaak wanneer die politieke beweging- en nog wel haar gedoogpartner- een bepaalde groep mensen in onze samenleving openlijk discrimineert.

Van de kant van de Europese Commissie werd wel terecht bezwaar aangetekend tegen het meldpunt. Dat is strijdig met de Europese principes van vrijheid en non-discriminatie zei Eurocommissaris Viviane Redding. Wilder’s reactie was fijnzinnig als altijd: “ Brussel kan de pot op “.

Premier Rutte en de VVD- en CDA fracties in de Tweede Kamer zouden een voorbeeld aan de Europese Commissie (en de regeringen van tien Oost-Europese landen) moeten nemen en op zijn minst het instellen van het meldpunt luid en duidelijk moeten afkeuren. Wanneer is het nu eindelijk eens afgelopen met het bange gedrag tegenover de gedoogpartner? Of is daar eerst een kabinetscrisis voor nodig?
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos