Mauro

28 oktober 2011

Gerd Leers is als Minister niet te benijden. Voordat zijn partij- het CDA- hem als Minister mocht voordragen moest hij op sollicitatiebezoek bij Geert Wilders,omdat hij als burgemeester van Maastricht  kritisch over de PVV was geweest.  Die kritiek nam hij toen schielijk terug. Daarna werd hij  herhaaldelijk bij premier Rutte en vice-premier Verhagen op het matje geroepen , omdat hij dingen had gezegd die Wilders niet bevielen. Bijvoorbeeld de geheel correcte constatering dat immigratie ook een verrijking voor de Nederlandse samenleving is. Ook dat nam hij dan weer schielijk terug.

Minister Leers zit voortdurend klem tussen de opvattingen van de oppositie en een groot deel van zijn eigen partij- waar hij het eigenlijk mee eens is- en de mening van de PVV. Doordat hij daarbij geen heldere koers uitzet en vasthoudt is hij van de stevige en standvastige burgemeester van Maastricht een weifelende Minister geworden. Dat is droevig om aan te zien.

De besluitvorming rondom de 18-jarige Angolese jongen Mauro is van dit alles nu een schrijnend voorbeeld. Mauro kwam op tienjarige leeftijd naar Nederland, werd opgenomen in een pleeggezin en is nu een volledig ingeburgerde Nederlandse jongen geworden. Het is duidelijk dat Minister Leers eigenlijk gebruik zou willen maken van zijn bevoegdheid om Mauro toe te staan in Nederland te blijven. Hij voelt echter weer de hete adem van de PVV in zijn nek en wil hem nu toch uitwijzen naar Angola.

Dat heeft geleid tot een verhit Kamerdebat, met een keiharde opstelling van de PVV en een verdeeld CDA. De Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan kunnen niet akkoord gaan met de beslissing van Minister Leers. Inmiddels heeft een overgrote meerderheid van het CDA- congres zich uitgesproken voor een humaner beleid ten aanzien van minderjarige alleenstaande asielzoekers. Het is duidelijk dat hiermee ook het signaal is afgegeven dat een meerderheid van het CDA niet wenst dat Mauro wordt uitgezet. Dat zou invloed moeten hebben op het stemgedrag van de fractie over de moties inzake Mauro. Het aanbieden van een studievisum aan Mauro – nog steeds de officiële lijn van de fractie- is een doorzichtige poging om de problemen waarin het CDA zichzelf heeft gebracht op te lossen.

VVD- woordvoerder Cora van Nieuwenhuizen zei over Mauro dat zij erg graag haar hart zou willen volgen, maar dat dat helaas niet mogelijk is. Het mooie van het Kamerlidmaatschap is nu juist dat je in een kwestie als deze wel degelijk je hart kunt volgen. De Kamer kan immers van Minister Leers verlangen dat hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid om Mauro in Nederland te laten blijven.  Ook de VVD-fractie zou daarom tegen de uitzetting van Mauro moeten stemmen. Leers, Verhagen,Rutte en andere VVD- en CDA politici zullen deze keer dan wel de toorn van de PVV van zich moeten laten afglijden.
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos