Kamervoorzitter had kabinet en Kamerleden moeten beschermen

24 september 2011

Het optreden van Geert Wilders tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer was beneden alle peil.  Dieptepunten waren de belediging van Nebahat Albayrak en de “ doe eens normaal man “ scene met de Minister-president. Dergelijk gedrag van een politicus is zelden vertoond in de naoorlogse parlementaire geschiedenis.

Het behoeft geen betoog hoe slecht dit is voor het toch al gehavende imago van de politiek. De tijd dat politici een voorbeeldfunctie hadden lijkt voorbij.  Een leraar vroeg zich deze week af hoe hij zijn leerlingen fatsoen en onderling respect moest bijbrengen wanneer zij deze week op televisie het Kamerdebat hadden aanschouwd. En wat denkt men in het buitenland van een scheldende fractievoorzitter- tevens belangrijkste steunpilaar van het kabinet- met als twistpunt het betitelen van een bevriende regeringsleider als “ islamitische aap “ . 

Velen hebben zich deze week afgevraagd of de Kamervoorzitter niet harder tegen Wilders had moeten en kunnen optreden. Dat is zeker het geval. Het reglement van orde van de Tweede Kamer stelt de Voorzitter expliciet in staat om een Kamerlid dat beledigende uitdrukkingen gebruikt  te “ vermanen “ ( artikel 58) en hem of haar te verzoeken die woorden terug te nemen. Wanneer een Kamerlid dat weigert, kan de Voorzitter hem of haar het woord ontnemen en van verdere deelname aan de vergadering uitsluiten ( artikel 59). Dat is deze week op geen enkel moment gebeurd, terwijl er op vele momenten aanleiding toe was.

De Kamervoorzitter zegt dat zij geen bevoegdheden heeft om  in te grijpen wanneer in een debat  dingen worden gezegd als deze week door Wilders. Zij  kent haar eigen reglement van orde dus niet. De Voorzitter is domweg in gebreke gebleven.

Na afloop verweet de Kamervoorzitter premier Rutte dat hij op het “ doe eens normaal”  van Wilders had gereageerd. Volgens haar had de premier zich meteen tot haar moeten wenden. Dat is werkelijk de omgekeerde wereld ! De Kamervoorzitter dient in de Kamer de premier , de andere bewindslieden en de overige Kamerleden te beschermen tegen aantijgingen en beledigingen van andere Kamerleden. Dat is deze week naar aanleiding van het wangedrag van Geert Wilders  helaas absoluut niet gebeurd.
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos