Dwaze embargoregeling Prinsjesdag

08 september 2011

De documenten voor Prinsjesdag- de begroting 2012 en de Miljoenennota- worden dit jaar op de vrijdag voor de derde dinsdag in september door het kabinet openbaar gemaakt. De pers kan er dan over publiceren. Kamervoorzitter Verbeet en de fractievoorzitters hebben afgesproken dat de Kamerleden meteen commentaar op de plannen van het kabinet mogen geven, maar er niet met elkaar over in discussie mogen gaan.

Dit is een dwaze en onjuiste gang van zaken.

Het is een schoffering van het Staatshoofd. De Koningin mag nu immers op Prinsjesdag kabinetsplannen voorlezen, die iedereen al vijf dagen heeft kunnen lezen en waarover politici en anderen al lang en breed hun mening hebben gegeven. Ook is het in strijd met de geest van de Grondwet, waarin staat dat het kabinet op de derde dinsdag in september de voornemens voor het komende jaar aan het parlement bekend maakt.

Het is vooral dwaas om Kamerleden te verplichten niet met elkaar in discussie te gaan over door het kabinet openbaar gemaakte beleidsvoornemens. Dat zal ook niet lukken. Wanneer fractievoorzitter A in de ene krant iets zegt, zal fractievoorzitter B daar in een andere krant op reageren.

Inmiddels is het kabinet  boos op de Kamer dat is afgesproken dat Kamerleden voor Prinsjesdag überhaupt wat zullen gaan zeggen over de begroting en de miljoenennota. Premier Rutte heeft daarom gezegd dat volgend jaar de stukken pas op Prinsjesdag zelf openbaar zullen worden gemaakt.

Nog los van het punt dat het kabinet zich dient te onthouden van kritiek op de werkwijze van de Kamer, is ook dit een slecht plan. Wanneer parlementariërs en de pers pas op Prinsjesdag zelf de stukken krijgen is een goede voorbereiding op het de dag erna plaatsvindende Kamerdebat onmogelijk en kunnen de media hun werk niet adequaat doen.

De enige juiste manier om de Prinsjesdag stukken bekend te maken is dan ook het goede, oude embargosysteem. Kamerleden en journalisten krijgen documenten op de vrijdag voor Prinsjesdag met een embargo tot  Prinsjesdag 15.00 uur.

Dan kan de Koningin op waardige wijze haar werk doen en kunnen politici en pers zich goed voorbereiden op debat en publicaties direct na troonrede en het aanbieden van de miljoenennota op Prinsjesdag.

Inmiddels is de miljoenennota door een enorme stommiteit- waar het kabinet verantwoordelijk voor is- een dag eerder dan de bedoeling was bekend gemaakt. .  Ik denk dat het nu maar het beste is om op Prinsjesdag 2011 de stukken voor het jaar 2013 bekend te maken !


 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos