Noorwegen moet PVV tot zelfreflectie aanzetten

28 juli 2011

Zoals ieder zinnig mens heeft Geert Wilders de moorden in Noorwegen krachtig veroordeeld. De PVV verwerpt het gebruik van geweld , met welk doel dan ook. Het is ondenkbaar dat een in ons Parlement vertegenwoordigde partij dat niet zou doen.

Dat neemt niet weg dat de Noorse moordenaar Anders Breivik een ideologie aanhangt en uitdraagt die veel overeenkomsten heeft met het politieke gedachtegoed van de PVV. Breivik noemt in zijn op internet geplaatste manifest herhaaldelijk met instemming en bewondering de opvattingen van Wilders. Dat zou Wilders  moeten aanzetten tot meer zelfreflectie dan  tot nu toe het geval is. 

De toon en inhoud van veel uitspraken van Wilders en andere PVV-ers zijn provocerend en stigmatiserend  voor alle moslims in ons land en elders. Tot fysiek geweld wordt niet  opgeroepen, maar zieke geesten als Breivik kunnen zich er wel door laten inspireren.

Ik noem een citaat van Wilders uit mei 2008: “ je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten “ ( bron : NRC-Handelsblad).

Een politicus die dergelijke uitspraken doet moet zich realiseren welke voorbeeldfunctie hij heeft en wat het niet beoogde effect van zijn woorden kan zijn. Dat vindt Wilders trouwens ook zelf, wanneer andere politici hem in zijn ogen te hard aanpakken. Toen Eberhard van der Laan hem een gevaar voor de rechtsstaat noemde zei Wilders dat die uitspraak tot haat en geweld tegen hem zou kunnen leiden.

Wat op 22 juli 2011 in Noorwegen is gebeurd zou daarom wel degelijk tot inkeer bij Wilders moeten leiden. Hij is niet verantwoordelijk voor de verschrikkelijke gebeurtenissen in Noorwegen maar wel voor het polariserende effect van zijn woorden. Niet alleen tot in het extreme, zoals bij Anders Breivik . Vooral  de in ons land ontstane harde gepolariseerde sfeer  en de vaak schandelijke bejegening van moslims die daar het  gevolg van is , komt voort uit  het optreden van de PVV en het gebrek aan weerwoord van anderen.

Het drama in Noorwegen zou er toe moeten leiden dat de PVV haar standpunten en woordkeuze matigt .

Ik heb er helaas niet veel vertrouwen in dat de PVV dat nu na 22 juli uit zich zelf gaat doen. Daarom is het zo belangrijk dat andere politieke partijen Wilders en de PVV daar veel meer op gaan aanspreken dan tot nu toe het geval is. Dat geldt in het bijzonder voor de coalitiepartijen VVD en CDA. De tijd van het met fluwelen handschoenen aanpakken van de gedoogpartner PVV zou nu eindelijk voorbij moeten zijn.
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos