Hedendaags Populisme

01 juli 2011

Zomaar drie punten uit het politieke nieuws uit de laatste week voor het Kamerreces :

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de kosten van politie-inzet bij commerciële evenementen doorberekenen aan de organisatoren. Daar is best wat voor te zeggen, zeker wanneer je weet dat het om zo’n 700 evenementen per jaar gaat, waar de politie zo’n 500.000 mensuren aan kwijt is. Opstelten wil echter het betaald voetbal van deze doorberekening uitzonderen. Dat is bizar. Wanneer er een soort evenement is dat leidt tot grote ordeverstoringen en massale politie-inzet  dan is het wel het betaald voetbal. Een bedrijfstak waarin miljoenen euro’s worden besteed aan de handel in voetballers, hoeft niet voor de eigen  veiligheid te betalen. De heilige koe wordt ontzien.

VVD en CDA steunen in de Tweede Kamer een motie van de PVV,waarin staat dat tenminste 35% van de muziek op radio 2  Nederlandstalig moet zijn. Ik hou van Nederlandse artiesten en  muziek ( Lee Towers zong op mijn afscheid als Kamervoorzitter) , maar ook dit is bizar. De politici weten heel goed dat ze niets te zeggen hebben over de inhoud van de programma’s van de publieke omroep. Toch stemmen ze voor een dergelijke motie. Alleen om een goede beurt te maken bij Henk en Ingrid van de PVV.

Het VVD-Kamerlid Renee Leegte vindt dat het KNMI moet stoppen met  klimaatonderzoek, omdat 20% van de onderzoekers van het KNMI  niet neutraal zou zijn. Het KNMI zou het volgens Leegte bij voorbaat eens  zijn met diegenen die vinden dat de aarde onverantwoord wordt opgewarmd door menselijk toedoen. Hij geeft geen enkele onderbouwing voor zijn bewering dat de wetenschappers uit de Bilt niet onafhankelijk zouden zijn. Een artikel met foto op de voorpagina van de Telegraaf is kennelijk zijn enige doel.

Zomaar drie onderwerpen uit het nieuws. En dan ga ik nog voorbij aan meer fundamentele zaken als het begrip dat Minister Verhagen toont voor de angst voor alles en iedereen dat ooit uit het buitenland  kwam, inclusief ons voedsel. En aan de nationalistische integratienota van Minister Donner.

Rode draad bij al deze onderwerpen is de angst van VVD en CDA om ( nog meer) kiezers kwijt te raken aan de PVV.  Het behagen van deze (potentiële) kiezers is een doel op zich geworden. Eigen beginselen- bijvoorbeeld de liberale opvattingen over het omroepbestel- worden daarbij overboord gezet.

Het is te hopen dat de politici van de coalitiepartijen zich in het nu aangebroken zomerreces zullen bezinnen over hun koers en identiteit . Op de lange termijn is politiek alleen geloofwaardig wanneer politici zich baseren op hun eigen uitgangspunten .Eerlijk is eerlijk : de PVV doet dat wel. 

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos