Donner doet topambtenaar onrecht

05 juni 2011

Annemieke Nijhof is Directeur-generaal Water op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij heeft besloten te vertrekken als ambtenaar, omdat zij fundamentele bezwaren heeft tegen de opvattingen van de PVV . Dat is moedig en uniek . Moedig, omdat zij als 45-jarige haar mooie loopbaan bij de overheid beëindigt. Uniek, omdat tot op heden ambtenaren gezwegen hebben over de verwerpelijke opvattingen van de gedoogpartner van dit kabinet.

Mevrouw Nijhof zegt ( in NRC-Handelsblad) dat zij in het huidige politieke klimaat onvoldoende energie en toewijding voor haar werk kan opbrengen. Ik citeer  :  “ ik doel dan op de rol van de PVV in de politiek en de coalitie. Door de PVV worden 1,6 miljoen landgenoten collectief als fundamentalisten weggezet die onze rechtsstaat bedreigen . Er ontstaat langzamerhand een taboe om daarvoor te waarschuwen” . Dat zijn woorden waar ik het geheel mee eens ben !

Het is te hopen dat deze unieke beslissing van een topambtenaar politici van de regeringspartijen VVD en CDA aan het denken zal zetten. Dat zij er op zijn minst aanleiding in zien om zich krachtiger te weer te stellen tegen de door mevrouw Nijhof genoemde opvattingen van de PVV. Dat is tot op heden nog nauwelijks gebeurd.

Minister Donner van Binnenlandse Zaken bleek helaas niet aan het denken gezet te zijn naar aanleiding van de gewetensbezwaren van een van zijn hoogste ambtenaren.
In het televisieprogramma “ Buitenhof” zei de minister dat Directeur-generaal Nijhof het niet oneens is met het beleid van het kabinet dat zij moet uitvoeren. Daarom vond hij het merkwaardig dat zij opstapte. Hij ging daarmee volledig voorbij aan de principiële bezwaren van mevrouw Nijhof tegen opvattingen van de PVV. Daarmee doet hij haar onrecht. En hij negeert dat een derde van zijn partijgenoten het helemaal eens is met haar mening en de hechte samenwerking van VVD en CDA met de PVV afwijst. 


 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos