Sluipende gewenning

24 april 2011

Op 2 oktober 2010 werd de VVD-partijraad over het regeer-en gedoogakkoord van VVD,  CDA en PVV gehouden. Diezelfde dag vond het CDA-congres plaats, waar een derde van de CDA- leden zich tegen samenwerking met de PVV uitsprak. Helaas waren de tegenstanders bij de VVD veruit in de minderheid en vond daar nauwelijks discussie plaats over de vraag of een liberale partij als de VVD  in zee moest gaan met een partij als de PVV.

Ik heb op die partijraad gezegd dat Geert Wilders als belangrijkste steunpilaar van het kabinet zijn verwerpelijke opvattingen met meer gezag en legitimatie naar voren kan brengen. Partijleider Mark Rutte antwoordde mij dat hij als premier stelling zou nemen tegen eventuele onacceptabele uitspraken van de PVV. Ook de VVD- fractie zou dat doen.

We zijn nu een half jaar verder en helaas is van die toezegging van Rutte niets terecht gekomen. Regelmatig doet Geert Wilders uitspraken die om een weerwoord van liberalen en christendemocraten vragen, maar daar blijft het angstwekkend stil. Angst voor de kiezers van de PVV en voor het mogelijke verlies van de gedoogsteun van die partij doen liberale en christendemocratische principes wijken.

Zo deed Wilders onlangs extreme uitspraken over de geestesgesteldheid van de profeet Mohammed. Wanneer een andere politicus dergelijke dingen zou hebben gezegd over Jezus Christus zou Wilders hoog van de toren hebben geblazen. En terecht ! Maar VVD en CDA bleven stil over deze uitspraken van hun gedoogpartner. Datzelfde gebeurt wanneer Wilders keer op keer de rechterlijke macht schoffeert, in het kader van zijn eigen proces of in het algemeen. Het niet respecteren van  het fundamentele beginsel van de Trias Politica door de PVV is voor de regeringspartijen geen reden om daar tegen in te gaan.

Laatste droevige voorbeeld is de Arondeuslezing van de provincie Noord-Holland  door Thomas von der Dunk. CDA en VVD in die provincie verhinderden het uitspreken van die lezing toen hun PVV-collega Brinkman daar bezwaar tegen maakte en hen intimideerde, omdat von der Dunk zeer kritisch over de PVV zou zijn.De Partij van de Vrijheid is tegen de Vrijheid wanneer zij zelf kritiek krijgt.

Al deze gebeurtenissen en vooral het  ontbreken van een tegengeluid van de regeringspartijen  leiden ertoe dat in ons land een proces van sluipende gewenning plaats vindt. Gewenning aan de stigmatiserende en kwetsende wijze waarop de PVV over moslims en de islam spreekt. Gewenning aan het gebrek aan respect voor het fundamentele principe van de Trias Politica. Gewenning aan het muilkorven van kritische geesten. 

Het is daarom de hoogste tijd dat Rutte en Verhagen en de fracties van VVD en CDA hun beloften op de partijcongressen van 2 oktober j.l. gaan waar maken. Anders raken wij echt op een hellend vlak.

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos