Israel en de omwenteling in de Arabische wereld

28 februari 2011

De revolutie en in sommige landen omwenteling in de Arabische wereld is adembenemend. Tunesie, Egypte, Libië, Jemen, Bahrein, zelfs Oman. Welke landen volgen nog. Wie had een paar maanden geleden verwacht dat Mubarak van het politieke toneel zou verdwijnen! Het is nog ongewis hoe het verder zal verlopen in Tunesie, Egypte en Libië. Komt er echt democratie of zal er een andere vorm van autoritair bewind aan de macht komen.

Om werkelijke democratisering te bereiken is steun van de wereldgemeenschap hard nodig. Van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en van ieder land. Ook van Israel !

De beduchte en terughoudende reactie van de Israëlische regering op met name de omwenteling in Egypte is wel begrijpelijk, maar niet verstandig. Jarenlang was Mubarak een van de belangrijkste steunpilaren van Israel in de Arabische wereld. Het ondemocratische karakter van het Egyptische regime werd door Israel, net als door veel andere landen, op de koop toe genomen. Israel zou echter positief moeten reageren op de hoopvolle ontwikkelingen in Egypte en andere Arabische landen. Ook in het belang van Israel zelf.
Al was het alleen omdat het vreemd is dat Israel , als tot nu toe enige democratie in het Midden-Oosten, niet  positief reageert op democratische ontwikkeling in andere landen in de regio.

Om een goede verstandhouding te krijgen met ook de nieuwe machthebbers in Egypte- welke dat ook zullen zijn- zou Israel nu eindelijk een bouwstop voor nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever moeten instellen en moeten overgaan tot geleidelijke ontruiming van de bestaande nederzettingen. Ook moet de Israëlische regering zich actief inzetten voor het tot stand brengen van een twee-Staten oplossing met de Palestijnse autoriteit.

Hierbij dient de veiligheid en de onafhankelijkheid van de staat Israel niet in gevaar te komen. De internationale gemeenschap moet daarbij politieke garanties en daadwerkelijke steun  bieden. Het – in ieder geval tijdelijk- stationeren van een internationale veiligheidsmacht op de door Israel ontruimde Westoever dient daarbij door de Verenigde Naties en de Europese Unie positief te worden benaderd. Ook Nederland zou daaraan een bijdrage kunnen leveren !

Wanneer Israel blijft mokken over het verlies van de vroegere vrienden in de Arabische wereld en de omwenteling daar geen reden is voor wijziging van het Israëlische beleid, zou dat Israel in een gevaarlijk isolement kunnen brengen.
Gevaarlijk voor Israel zelf en voor de vrede en stabiliteit in de regio en in de wereld.

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos