Terug naar Afghanistan (2)

23 januari 2011

Binnenkort moet de Tweede Kamer beslissen over het voorstel van het kabinet om een politiemissie naar Kunduz, in het noorden van Afghanistan, te sturen.

Een dergelijke missie zou een goede zaak zijn. Voor de veiligheid van de Afghaanse bevolking is het van cruciaal belang dat het land gaat beschikken over een goed opgeleide en betrouwbare politiemacht  en krijgsmacht. Alleen dan zal Afghanistan op eigen benen kunnen staan.  Ook voor de internationale veiligheid en de bestrijding van het terrorisme in Afghanistan is dat noodzakelijk.

Het is wel bizar dat Nederland precies een jaar geleden besloot uit Uruzgan, in Zuid-Afghanistan, te vertrekken en nu in het noorden van het land weer van voren af aan wil beginnen. Het was veel beter en logischer geweest om in Uruzgan te blijven en de militaire missie aldaar te transformeren in een politietrainingsmissie.

Het is zeer onzeker of het kabinetsvoorstel in de Tweede Kamer een meerderheid zal krijgen. Daarvoor is de steun van een aantal oppositiepartijen nodig, want  “ gedoogpartner ” PVV is al meteen afgehaakt. Ook de PvdA doet niet mee, zei fractievoorzitter Job Cohen meteen na het bekend worden van het voorstel om een politiemissie naar Kunduz te sturen. Net als de PVV had de PvdA geen seconde bedenktijd en nadere informatie in een hoorzitting en Kamerdebat nodig om tot een definitief oordeel te komen.

Hoewel een Kamermotie van Groen Links en D66 ten grondslag ligt aan het besluit inzake de trainingsmissie, aarzelt vooral Groen Links . De achterban van die partij is in meerderheid tegen ( dat geldt overigens voor vrijwel alle partijen) en de nieuwe fractievoorzitter Jolande Sap vreest vooral dat de militaire component in de trainingsmissie te groot zal zijn, waardoor het een “ vechtmissie” gaat worden. Uiteraard is voldoende militaire bescherming van de politietrainers in Kunduz wel noodzakelijk. Die bescherming zal trouwens vooral door Duitse militairen worden gegeven.

Het onbeargumenteerde negatieve standpunt van de PVV verdient een aparte vermelding. Het is niet te begrijpen dat een partij die voortdurende de mond vol heeft van de noodzaak tot bestrijding van het moslim- extremisme en terrorisme nu meteen afhaakt. Het zoveelste voorbeeld van binnenlands-politieke schone handen politiek van Wilders.

Wanneer er geen Kamermeerderheid zou komen voor het voorstel moet het kabinet de trainingsmissie niet naar Afghanistan zenden. Formeel zou dit ook zonder de steun van een Kamermeerderheid kunnen, maar dat is ongewenst. Het zou wel een flinke politieke teleurstelling voor het kabinet Rutte zijn. En het zou vooral ook negatief zijn voor de internationale positie van ons land. Nederland zou dan het enige Navo-land zijn dat geen bijdrage meer levert aan de wederopbouw en het veiliger maken van Afghanistan. Dat zou zeer te betreuren zijn.

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos