Betere screening Kamerleden is nodig !

05 december 2010

De afgelopen zijn steeds meer leden van de PVV Tweede Kamerfractie  in opspraak gekomen door daden uit hun verleden.  Eric Lucassen is niet alleen veroordeeld vanwege een zedenmisdrijf in het leger en heeft boetes gekregen voor het intimideren van zijn buren, maar zou ook structureel wanbetaler zijn en ten onrechte een uitkering ontvangen. Hero  Brinkman heeft als politieagent een alcoholcontrole ontdoken en zou een barman in Nieuwspoort hebben geslagen. Van Bemmel is veroordeeld vanwege valsheid in geschrifte. James  Sharpe was directeur van een bedrijf dat vanwege misleiding is veroordeeld door de Hongaarse NMA en zou een collega-sporter met een spijkerschoen hebben geslagen.  Marcial Hernandez ten slotte zou een ambtenaar een kopstoot hebben gegeven. Tekenend is de reactie van zijn advocaat dat dat niet waar kan zijn “ want als de heer Hernandez iemand een kopstoot geeft , overleeft die persoon dat waarschijnlijk niet “ . Hernandez heeft voor deze kwestie inmiddels een schikking getroffen met het OM. Ook een lid van de VVD-fractie, Erik Ziengs,  heeft overigens een schikking getroffen vanwege het plegen van geweld.

PVV leider Geert Wilders deed dit alles  af als een hetze van de media tegen de PVV. Hij zal ongetwijfeld eerst op de website van de Telegraaf hebben gekeken, waar tientallen van zijn  aanhangers hetzelfde zeggen. Toen diezelfde aanhangers bij de eerste kwestie Lucassen de afgelopen tijd wel veel kritiek op Wilders hadden, speelde hij opeens de deemoedige politicus, met excuses en spijt. Over populisme gesproken !

Al deze affaires maken helaas duidelijk dat het niet altijd mogelijk is om de screening van kandidaat-Kamerleden volledig aan de politieke partijen over te laten, zoals thans het geval is. Een partij als de PVV blijkt daartoe niet in staat te zijn. De Kamer moet dit daarom zelf ter hand  nemen. Onder verantwoordelijkheid van de Kamervoorzitter zou het Presidium of de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven  het verleden van toekomstige Kamerleden moeten onderzoeken. Een verklaring van goed gedrag van de burgemeester en een antecedentenonderzoek door de AIVD moeten onderdeel van dit onderzoek zijn. Dit gebeurt al tientallen jaren bij sollicitanten voor veel ambtelijke functies en zou ook moeten gebeuren bij  toekomstige politici, die ook nog eens een openbare voorbeeldfunctie hebben. Wanneer bij een dergelijk onderzoek zaken zoals thans het geval is bij een aantal PVV-Kamerleden naar voren  komen, moet de Kamer dat Kamerlid niet toelaten.

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos