Kabinet Rutte mag geen kabinet Wilders worden

14 oktober 2010

Vandaag staat het kabinet Rutte op het bordes van het paleis. Na een lange formatie is dit kabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, tot stand gekomen. Het is bijzonder dat het een minderheidskabinet is met een liberaal als premier. Beiden zijn in tientallen jaren niet meer voorgekomen.

Bij de totstandkoming van dit kabinet heeft de PVV van Geert Wilders zeer veel in de melk te brokkelen gehad. Het regeerakkoord verplicht Wilders tot niets meer dan een toezegging het kabinet niet te zullen laten vallen op punten die in dat akkoord staan. Verdere beloftes over de uitvoering van die punten die in de Tweede Kamer aan de orde komen geeft Wilders niet. In het gedoogakkoord staan voor de PVV belangrijke zaken op het gebied van immigratie, veiligheid en ouderenzorg. Op die punten hebben CDA en VVD zich echter wel vastgelegd waardoor Wilders daar een meerderheid heeft.

Al bij aanvang van de formatie van dit kabinet is vastgelegd dat VVD en CDA enerzijds en PVV anderzijds van meningverschillen over aard en karakter van de islam (is het een religie of een politieke ideologie). Zij accepteren dit meningsverschil en handelen of spreken op grond van hun eigen mening. Dat wil dus zeggen dat Geert Wilders ook als gedoogpartner van dit kabinet zijn verwerpelijke opvattingen over de islam, de koran en moslims kan blijven verkondigen. Reeds nu heeft dat tot opschudding, kritiek en onbegrip geleid in Indonesië, Duitsland (Bondskanselier Merkel) en België. Aan CDA en VVD de belangrijke taak om dat uit te leggen en ervoor te zorgen dat de positie van Nederland in het buitenland hierdoor niet verslechterd.

Wilders is daarnaast nauw betrokken geweest bij de selectie van de Ministers voor het kabinet waar zijn partij zelf niet inzit. Zo moest Minister Leers van Immigratie en asielzaken op sollicitatiebezoek bij Wilders voordat hij zijn formele opwachting bij formateur Rutte kon maken. Staatsrechtelijk bizar en vernederend voor de nieuwe minister.

Het is thans gewenst dat de zeggenschap van Wilders in het kabinetsbeleid beperkt blijft tot de afspraken in het gedoogakkoord. Daarnaast moet zijn positie niet anders zijn dan die van elke fractie met 24 zetels in de Tweede Kamer.

Het kabinet dient zich nu op te stellen als een echt minderheidskabinet dat op alle niet in het gedoogakkoord vastgelegde punten zoekt naar een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat kan zijn met de PVV, maar net zo goed met de PvdA en iedere andere fraktie in de Kamer. Mark Rutte dient zich daartoe met een open mind op te stellen als premier van alle Nederlanders. Indien het kabinet zou voortgaan met de verkrampte eenzijdige oriëntatie op de PVV, zou dat vrijwel zeker een voortijdig einde van het kabinet betekenen en zou de ongewenste grote zeggenschap van Wilders over het kabinetsbeleid voortduren.

Voordeel van een kabinet dat zich vanaf nu gaat opstellen als een echt minderheidskabinet is ook dat daarmee het dualisme in de Tweede Kamer wordt hersteld en de positie van de Kamer wordt versterkt. Dat is van groot belang voor het aanzien van de politiek en het herstel van vertrouwen van de kiezers in hun volksvertegenwoordigers.
 
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos