Geen coalitie met de PVV !

14 juni 2010

 

De Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni hebben het Nederlandse politieke landschap verpulverd, zoals informateur Uri Rosenthal het terecht noemde. Enorm verlies voor het CDA en het onmiddellijke vertrek van Jan Peter Balkenende; de VVD als grootste partij, maar met slechts 31 zetels; enorme winst voor de PVV, veel meer dan de peilingen voorspelden.

Nu is de fase van de coalitievorming aangebroken.Op basis van een verpulverde verkiezingsuitslag is dat een hels karwei. Ogenschijnlijk lag een coalitie van VVD, PVV en het CDA voor de hand. VVD en PVV als duidelijke winnaars van de verkiezingen en het CDA dat daar inhoudelijk het dichtst bij staat.

Ik was en ben tegen het vormen van deze coalitie. Niet in de eerste plaats vanwege de te verwachten instabiliteit daarvan. Deze zou immers maar 76 zetels in de Tweede Kamer hebben en reeds nu is er onrust in de PVV. Ook niet in de eerste plaats omdat een dergelijke coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer zou hebben, al zou dat wel een complicerende factor zijn.

Mijn alles overheersende reden om tegen samenwerking van mijn partij, de VVD, met de PVV te zijn is dat de partij van Geert Wilders om principiële liberale redenen geen partner van de VVD kan zijn. Het liberalisme is gebaseerd op de gelijkwaardigheid van ieder individueel mens, los van afkomst, levensovertuiging en religie. Geert Wilders en zijn partij stigmatiseren een hele bevolkingsgroep en maken een verschil tussen mensen op basis van afkomst en religie. Daarom is samenwerking met de PVV in een coalitie niet gewenst. Andere verschillen van mening doen er dan niet meer toe, ook als deze te overbruggen waren geweest. Over een “ kopvoddentaks” is geen compromis te sluiten.

Velen  zeggen dat  met het afwijzen van de PVV de 1,5 miljoen kiezers op die partij worden genegeerd. Maar het winnen van de verkiezingen door de PVV wil toch niet zeggen dat de VVD verplicht was om een coalitie met die partij te vormen. Dat is in 2006 met de SP toch ook niet gebeurd. De winst van een partij kan een andere partij toch niet dwingen haar principiële, liberale uitgangspunten te verlaten.

Tot mijn vreugde heeft informateur Rosenthal inmiddels geconstateerd dat een coalitie van VVD, PVV en CDA niet mogelijk is.

Zelfs de verpulverde verkiezingsuitslag zal nu het vormen van een andere, wel aanvaardbare, coalitie niet in de weg staan.Wat mij betreft wordt dat een coalitie van VVD, CDA en PvdA , wellicht aangevuld met D66 !

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos