Petje op, Petje af

18 januari 2010

De staatsrechtelijke regel is simpel en duidelijk : een minister of staatssecretaris spreekt uitsluitend namens het gehele kabinet. Dat geldt in de eerste plaats voor de Minister-president en de vice- premiers. Maar premier Balkenende en vice-premier Bos hebben regelmatig grote moeite met de toepassing van deze eenvoudige regel. Zij kunnen het niet laten hun pet van partijleider op te zetten, ook op momenten wanneer dat staatsrechtelijk ongepast is.

Tijdens de discussie over de conclusies van de commissie Davids over Irak jongleerde premier Balkenende zelfs met vier petten in de lucht. Soms trad hij op als premier- de enige pet die hem past-, dan weer als partijleider, vervolgens als premier van zijn vroegere kabinet en soms als privé persoon. Ook vice-premier Bos maakte het bont. Hij speelde het klaar om eerst als vice- premier een verklaring van de premier namens het kabinet goed te keuren, waarna hij de fractievoorzitter van zijn partij, mevrouw Hamer, liet zeggen dat Wouter Bos het niet met die verklaring eens was. Dit alles was niet alleen verwarrend, maar in de eerste plaats staatsrechtelijk onjuist.

Het voortdurend moeten wisselen van de pet van minister en die van partijleider zou heel simpel te voorkomen zijn geweest indien Balkenende, Bos en ook Rouvoet na de kabinetsformatie als fractievoorzitter en leider van hun partij in de Tweede Kamer hadden plaats genomen. In die functie zouden zij zonder het staatsrecht en de duidelijkheid voortdurend geweld aan te doen steeds het geluid van hun partij hebben kunnen uitdragen.

Dat zou goed zijn geweest voor hun partij en het zou het dualisme tussen Kamer en kabinet ten goede zijn gekomen en dat geeft duidelijkheid voor de kiezer! Toenmalig VVD-leider Frits Bolkestein heeft tijdens de paarse kabinetten als fractievoorzitter bewezen dat dit werkt en het heeft zijn partij toen geen windeieren opgeleverd.

De leiders van de toekomstige coalitiepartijen- welke dan ook- zouden daarom moeten afspreken in de Tweede Kamer  zitting te nemen en geen lid te worden van het kabinet. Wouter Bos zei dat trouwens tijdens de formatie in 2007, maar uiteindelijk hield hij zich niet aan die belofte. Daarom zit hij nu met twee knellende petten op zijn hoofd.

 

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos