Nederland moet wel in Uruzgan blijven

26 oktober 2009

Minister Van Middelkoop van Defensie zegt in Nrc-Handelsblad van 23 oktober 2009 over een Nederlands vertrek uit Uruzgan :  “dat wordt (in de NAVO) gezien als een opvallende alleingang van Nederland die haaks staat op de ontwikkelingen in het bondgenootschap.  Het is in de meeste landen een voortdurende uitdaging om zo’n missie van draagvlak te voorzien. Als dan een van de meest vooraanstaande bondgenoten, en dat is Nederland in Afghanistan, radicaal zou stoppen, dan is dat een punt van zorg voor andere landen “

Dat is duidelijke en verstandige taal van de Minister. Onverstandig is het dat de Tweede Kamer onlangs een motie heeft aangenomen, waarin staat dat Nederland zich na 2010 volledig uit Uruzgan moet terugtrekken. Dat Nederland volgend jaar stopt als “ leading- nation “ in Uruzgan is begrijpelijk. Een volledige terugtrekking zou, onder meer om de door Minister van Middelkoop genoemde redenen, zeer slecht zijn.

Juist na het verloop van de Afghaanse verkiezingen is het van belang dat Nederland ook in Uruzgan het democratiseringsproces blijft steunen. Dat geldt zeker ook voor  de humanitaire hulp en de wederopbouw, waarbij militaire ondersteuning noodzakelijk blijft. De overdracht van deze taken aan het Afghaanse leger en politie is nodig, maar kan in 2010 nog niet voltooid zijn. Ook daarom moet Nederland in Uruzgan haar werk voortzetten.

Het is te betreuren dat partijen als de VVD en de PvdA, met hun  lange internationale  traditie, Uruzgan nu in de steek laten. Deze partijen zijn zo idolaat van President Obama en diens op Nederlandse leest geschoeide Afghanistanbeleid, maar als puntje bij paaltje komt laten zij hem in de steek,evenals de bevolking van Uruzgan. Het lijkt erop dat zij tegen de naar binnen gekeerde opvattingen van Wilders aanschurken.

Ik hoop dan ook dat het kabinet zal besluiten tot Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan, ook na 2010. Dat is , ook na het aannemen van de motie, staatsrechtelijk correct, omdat de Tweede Kamer met die motie ten onrechte op de stoel van het kabinet is gaan zitten. Als de Kamer na het besluit van het kabinet bij haar opvatting blijft moet dat daar op dat moment wel haar consequenties uit trekken. Er zijn kabinetten gevallen om minder belangrijke zaken!
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos