Suriname: advies aan de fractievoorzitters

16 oktober 2009

Volgende week zijn de fractievoorzitters onder leiding van de Kamervoorzitter in Suriname.
Ik hoop dat zij daar niet vooral met elkaar zullen praten over AOW, DSB en PVV, maar dat zij zich zullen bezighouden met Suriname en de verhouding tussen Nederland en dat land.

De bruidschat van anderhalf miljard euro die Nederland in 1975 bij de onafhankelijkheid aan Suriname gaf is bijna helemaal uitgegeven. In de komende jaren zal er een nieuwe verhouding tussen Nederland en Suriname komen. Niet meer kunstmatig aan elkaar vastgeklit door een zak met geld en een ontwikkelingsverdrag, maar gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Nederland kan dat vertrouwen schenken aan het weer democratisch geworden Suriname. Suriname kan dat vertrouwen in Nederland hebben, nu het- al dan niet terechte- gevoel van neokolonialisme is verdwenen.

Het is daarom verontrustend dat er noch bij de Nederlandse, noch bij de Surinaamse regering enig idee bestaat over de invulling van de toekomstige verhouding tussen beide landen. De fractievoorzitters moeten dat volgende week veranderen.

Al was het alleen al door de lange gezamenlijke geschiedenis, door dezelfde taal en door het grote aantal Surinamers dat in Nederland woont: er zal altijd een intensieve relatie tussen beide landen blijven bestaan.

Daar moet dan wel een nieuwe inhoud en invulling aan worden gegeven. Aan de tijd van veel ontwikkelingsgeld en talloze daarmee gefinancierde projecten is een einde gekomen. Nederland dient in de toekomst wel bij te dragen aan de duurzame versterking van de Surinaamse economie, bijvoorbeeld door Surinaamse leningen te garanderen. De samenwerking tussen het bedrijfsleven in beide landen moet worden gestimuleerd, onder meer op het terrein van managementondersteuning. En Nederland dient Suriname bij te staan in internationaal overleg en bij het ontwikkelen van de handel.

Ook de culturele samenwerking tussen beide landen moet versterkt worden. Een Surinaams cultureel huis in Amsterdam en een Nederlandse tegenhanger in Paramaribo! 

Ten slotte moeten de fractievoorzitters natuurlijk het democratisch proces in Suriname ondersteunen. Door technische steun  te bieden aan het Parlement. En door politieke steun uit te spreken voor het proces tegen de vermoedelijke plegers van de decembermoorden van 1982.

Dat een Presidentschap van Bouterse na de verkiezingen in Suriname in mei volgend jaar dit alles teniet zou doen behoeft geen toelichting, maar mag volgende week in Paramaribo zeker niet ongezegd blijven.

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos