Partijbelang mag Neelie niet verdrijven

05 oktober 2009

Eurocommissaris Neelie Kroes heeft het de laatste tijd vaak over haar opvolger. Dat is veel te bescheiden. Want de allerbeste opvolger voor onze Eurocommissaris is mevrouw Kroes zelf.

Zij is een deskundig, perfect opererend en invloedrijk lid van de Europese Commissie. Haar portefeuille, mededinging,  is een van de zwaarste posten in de Commissie en een van de terreinen waarop de Europese Commissie vergaande bevoegdheden heeft. Dat een Nederlander deze portefeuille beheert is ook in het belang van onze economie en van de positie van ons land in de wereld.

Zonder aanzien van persoon of land heeft Mevrouw Kroes de afgelopen jaren  vergaande beslissingen genomen. Die beslissingen waren vaak vervelend voor afzonderlijke landen of bedrijven, maar  in het belang van een eerlijke economische concurrentie in Europa.

Neelie Kroes kent het Europese krachtenveld als geen ander en heeft binnen en buiten de Europese Unie een buitengewoon waardevol netwerk opgebouwd.

Zij is onze belangrijkste internationale functionaris en is op wereldniveau de meest invloedrijke Nederlandse vrouw.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet overweegt om Neelie Kroes niet opnieuw voor te dragen als lid van de Europese Commissie. Partijpolitieke overwegingen zouden daarbij de doorslag geven. Na twee liberale Eurocommissarissen zou nu een andere partij- liefst een regeringspartij- aan de beurt zijn. Een aantal CDA – coryfeeën zou dan ook klaar staan in de Brusselse startblokken.

Niet een van die coryfeeën zal de belangrijke portefeuille mededinging in de wacht slepen. Nederland zou die  kwijt zijn, evenals de invloed, de ervaring en het gezag van mevrouw Kroes.

Het kabinet moet daarom partijbelang laten wijken voor het algemene belang, van Nederland en van Europa.  Neelie Kroes moet voor herbenoeming in de Europese Commissie, op de post mededinging, worden voorgedragen.


 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos