Topsalaris voor Kamernestor

14 september 2009

Hans Wiegel zei onlangs  in dagblad “ de Pers “ dat het tegenwoordig een uitzondering is dat Kamerleden echt lang hun functie behouden.

De gemiddelde zittingsduur van onze 150 volksvertegenwoordigers is op dit moment ruim vijf jaar. Daardoor is de ervaring van het gemiddelde Kamerlid te gering en is het collectieve geheugen van de Tweede Kamer tot een te laag niveau gedaald. Kamerleden vinden dagelijks het wiel opnieuw uit en springen op iedere “hype”, om zichzelf in korte tijd te profileren.

Wiegel doet daarom een, zoals hij het zelf noemt, “resoluut voorstel” : het fors verlagen van de honorering van de Kamerleden . Kamerleden zouden volgens hem, net als vroeger, ook elders betaald in de samenleving werkzaam moeten zijn. Wiegel denkt dat daarmee de invloed van de Tweede Kamer en het aanzien van het ambt van volksvertegenwoordiger groter worden.

Dat laatste is inderdaad hard nodig . Maar zijn voorstel voor fors lagere honorering van Tweede Kamerleden verwerp ik. Het is voor Kamerleden, ook als zij niet achter hypes aanlopen, in deze tijd  niet mogelijk om naast het Kamerlidmaatschap nog een andere echte functie te vervullen. Als alle Kamerleden ook een andere betaalde functie vervullen bestaat voorts het risico van een kluwen van belangenverstrengeling .

Ik doe daarom een ander, ook resoluut, voorstel: laat Tweede Kamerleden meer verdienen naarmate zij langer volksvertegenwoordiger zijn. Net zo als in andere sectoren van de maatschappij zou een Kamerlid dat na de eerste periode goed functioneert dat ook in de honorering moeten terug zien. Het is toch eigenlijk te gek dat een beginnend Kamerlid van 23 jaar evenveel verdient als  Wim van de Camp, die 23 jaar in de Kamer zat.

Voorwaarde bij mijn voorstel is wel dat partijen goed functionerende Kamerleden langer laten zitten.  Dan zal de gemiddelde ervaring van de Tweede Kamer weer toenemen en het collectieve geheugen niet verder verschrompelen.

Voor mij mag SGP- fractievoorzitter Bas van der Vlies, na bijna dertig jaar Kamerlidmaatschap met straatlengten voorsprong de nestor van de Kamer, dan ook evenveel verdienen als de Minister-president. Of nog beter: een euro meer !

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos