Prinsjesdag

18 augustus 2009

Minister Bos heeft  gezegd dat het beleid voor het komende jaar door het kabinet  misschien al op  vrijdag voor Prinsjesdag openbaar zal worden gemaakt. Op Prinsjesdag zou de Koningin dan een “ visionaire” troonrede uitspreken.

Dat is geen goed plan !
 
Het is wel van belang dat de leden van de Tweede Kamer enkele dagen voor Prinsjesdag over de Prinsjesdagstukken beschikken, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de Algemeen politieke beschouwingen, die de dag na Prinsjesdag beginnen . Maar het is niet goed om daartoe al enkele dagen voor Prinsjesdag de stukken openbaar te maken. Dat holt de grondwettelijke betekenis van Prinsjesdag uit. In de grondwet staat dat op de derde dinsdag van september de beleidsvoornemens van het kabinet voor het komende jaar bekend worden gemaakt.
 
Een tweede belangrijk bezwaar tegen voortijdige openbaarmaking  is dat daardoor meteen in het weekend voor Prinsjesdag een politieke discussie ontstaat in de media over de plannen van de regering. Daardoor verliezen niet alleen Prinsjesdag, maar ook de algemeen politieke beschouwingen in de Tweede Kamer hun betekenis .
 
Een “ visionaire “ troonrede door het Staatshoofd klinkt mooi, maar ook dat schuurt aan de bedoeling van de grondwet. Daarin staat immers ook dat in de troonrede het beleid voor het komend jaar gepresenteerd dient te worden. Tegen een wat meer bezielde troonrede dan de traditionele opeensomming van beleidsplannen per ministerie bestaat geen enkel bezwaar, maar de troonrede is geen kersttoespraak. Hij dient wel te voldoen aan de bedoeling van Prinsjesdag.
 
Om al deze redenen vind ik dat de Prinsjesdagstukken ( maar niet de troonrede)  op de vrijdag voor Prinsjesdag  aan de Kamerleden en de journalisten moeten worden gegeven, zodat deze zich goed kunnen voorbereiden op het politieke debat en op de verslaggeving in de pers, maar dat openbaarmaking gewoon op de derde dinsdag van september moet plaatsvinden. En het risico van voortijdig lekken dan ? Parlement en kabinet moeten zich daardoor niet laten ringeloren !
 
Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos