EU zonder de Britten maar wel in hun geest

24 juni 2016

 

Met een hoge opkomst en een kleine meerderheid heeft de Britse bevolking besloten dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten. Dat is een zeer te betreuren, schokkende beslissing.

Brexit is slecht voor het Verenigd Koninkrijk , voor de  Europese Unie – en dus ook  voor Nederland- en voor de politieke en economische verhoudingen in de wereld.

Economisch, omdat allereerst in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere (EU)landen sprake zal zijn van krimpende handel, stagnerende economische groei en minder werkgelegenheid. De  al zwaar op de tocht staande geest van mondiale en Europese vrijhandel wordt  nog meer aangetast. Het is zeer de vraag of Londen  City het financiële centrum van de wereld zal blijven.

Politiek, omdat sinds het 43-jarig EU- lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk een gezond evenwicht bestaat tussen de economische en politieke opvattingen van de drie grote EU- landen.  Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk . Juist voor Nederland is dat evenwicht van het grootste belang, omdat de Europese invalshoek van het Verenigd Koninkrijk  vaak overeenkomt met de onze. Het is niet voor niets dat Nederland vanaf het begin van de EU/EEG groot voorstander van het Britse lidmaatschap was. Ook de bijzondere band tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is zeer belangrijk en positief.

Voor de Britse  binnenlands-politiek kan de Brexit desastreus uitpakken. Het verscheurt de   Groot Brittannië. Schotland wil – zo blijkt uit de referendum uitslag aldaar- in de EU blijven en zal een nieuw referendum voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk vragen. En ook in Noord-Ierland ontstaat grote politieke onrust.

Ook in de overige EU- landen zal de Britse beslissing tot binnenlands- politieke en (nog grotere) maatschappelijke onrust  leiden. In ons land vraagt Geert Wilders al meteen om een “Nexit “. Dat zal er niet snel komen, omdat er geen politieke meerderheid voor is en een referendum daarover alleen door een meerderheid van het Parlement kan worden aangevraagd. Risicovoller is de situatie in Frankrijk, waar een Presidentschap van Marine Le Pen niet is uitgesloten, waarna de weg naar een “Frexit “zou kunnen worden ingezet. Dat zou het einde van de EU betekenen.

Hoe kon het  zover  komen?  Van vele kanten- van Cameron tot Obama en het IMF- in de afgelopen tijd naar voren gebracht dat een Brexit slecht is voor de Britse economie. Maar dat was  aan dovemans oren gericht. Het wantrouwen tegen globalisering, tegen de “elite “en tegen deskundigheid won het van gezond verstand. Gevoel won het van feiten, slechts sentimenten speelden een rol.

Het trieste is dat waarschijnlijk juist vele pro-Brexit stemmers de dupe zullen zijn van de door hen veroorzaakte  beslissing. Economische crisis en werkloosheid zullen heb bovenmatig treffen.

De dramatische Brexit beslissing onderstreept nog eens hoe gevaarlijk een referendum kan zijn. Het is aan gekozen volksvertegenwoordigers om in een brede afweging van alle aspecten de opvattingen van de kiezers te vertolken. Parlementariërs zijn er juist om namens de kiezers complexe zaken te kunnen overzien en er op een juiste manier mee te kunnen omgaan. Wanneer dat in ingewikkelde zaken als deze door de kiezers rechtstreeks wordt gedaan, overheersen  vermeend korte-termijn eigenbelang,tunnelvisie, gevoel en emotie. De deur staat dan open voor populisten van binnen en buiten de politiek, die daar handig gebruik van maken Premier Rutte heeft dan ook groot gelijk tegen het instrument referendum te zijn, zeker voor complexe internationale onderwerpen, waarbij de gevolgen vele malen verder gaan dan de eigen landsgrens.

Ten slotte: wat nu na de Brexit- beslissing ? Er zal een lange formele weg naar de uittreding van het Verenigd Koninkrijk begaan moeten worden. Maar belangrijker is dat de EU zich nu werkelijk moet hervormen. Sommige onderwerpen kunnen  gewoon niet anders dan in Europees verband opgelost worden. Denk aan milieu of duurzaamheid, veiligheid (als onderdeel van de NAVO) en handel. De Europese Unie dient zich tot dergelijke kerntaken te beperken. Een Verenigde Staten van (een supranationaal) Europa is daarvoor niet nodig. Het trieste is dat juist de Britten altijd hebben gepleit voor zo’n pragmatische  en zakelijke benadering  van Europese samenwerking ..

 

 

 

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos