Keulen

06 januari 2016

In de Oudejaarsnacht zijn op het Domplein in Keulen tientallen vrouwen aangerand en beroofd door groepen mannen met een Noord-Afrikaans  of Arabisch uiterlijk. Inmiddels hebben ruim honderd vrouwen aangifte gedaan ,de meesten van aanranding. Twee vrouwen zouden verkracht zijn.

Deze nieuwe vorm van georganiseerde criminaliteit , zoals de Keulse politiechef het noemde, is huiveringwekkend. Ik zeg het minister Lodewijk Asscher na. Alles op alles moet worden gezet om de daders op te sporen en zwaar te straffen. Inmiddels zijn een paar verdachten in het vizier.

Deze gebeurtenissen, die op zichzelf walgingwekkend zijn, hebben een paar andere aspecten, die bedenkelijk  en gevaarlijk zijn, ook voor de al zo beladen discussie over vluchtelingen, in Duitsland, maar ook bij ons in Nederland.

Allereerst is het  verbazingwekkend dat de omvang van de wandaden in de Oudejaarsnacht in Keulen pas vier dagen later door de politie van die stad naar buiten werd gebracht. Op Nieuwjaarsdag omschreef men de situatie op het Domplein zelfs als “ontspannen”. Ook de Duitse media kwamen, ondanks verontrustende berichten in de sociale media, pas na vier dagen met informatie over de ernst van de situatie in de Oudejaarsnacht. Het is begrijpelijk dat nu de vraag opkomt of dit stilzwijgen te maken heeft met angst om allochtone Duitsers en vluchtelingen te stigmatiseren. Men wist immers vanaf het begin hoe de daders eruit zagen.

Deze wijze van (niet)communiceren heeft averechts effect gehad. Juist doordat vragen over het waarom van het verzwijgen  nu natuurlijk opkomen ,worden de criminele daden van Oudejaarsnacht  onderdeel van de toch al heftige discussie over immigranten en asielzoekers.

Het enige wat tot op heden bekend is over de daders ,is hun “Noord-Afrikaanse en Arabische “uiterlijk. Het staat volstrekt niet vast dat het gaat om vluchtelingen. Je moet voorzichtig zijn met veronderstellingen, maar mij lijkt het onwaarschijnlijk dat pas in Duitsland gearriveerde vluchtelingen dit soort wandaden plegen. Ik denk dat het eerder gaat om al langer aanwezigen , die wellicht al eerder samen werkten in criminele bendes. Maar uiteraard moet grondig onderzoek hier duidelijkheid brengen. Vast staat helaas dat de gebeurtenissen op het Domplein en de wijze van communiceren daarover door politie en media de discussie over allochtonen en asielzoekers in Duitsland nog verder op scherp heeft gezet. Je ziet  het anti-vluchtelingen geluid met de dag toenemen. Dat is niet onbegrijpelijk, maar  verontrustend. Nog meer onrust over dit al beladen onderwerp kan leiden tot grote spanningen in de Duitse samenleving.

Dat heeft  ook zijn weerslag in Nederland. Geert Wilders heeft al meteen Kamervragen gesteld, waarin hij de gebeurtenissen in Keulen vergelijkt met de situatie in Nederland , hetgeen voor hem aanleiding is om voor de zoveelste keer te zeggen dat onze grenzen gesloten moeten worden. Ik hoop dat de Minister-President de vragen zo snel mogelijk en duidelijk beantwoordt. Waarbij natuurlijk niet de ogen moeten worden gesloten voor angstgevoelens die de walgelijke gebeurtenissen in Keulen ook hier oproepen.

Ten slotte nog een ander, zeer vreemd, aspect van deze zaak. De burgemeester van Keulen, zelf een vrouw, heeft na het bekend worden van de massa-aanranding gezegd dat vrouwen  beter zouden moeten opletten. Mannen op “armlengte “zouden moeten houden en zich niet te makkelijk in een menigte  moeten begeven. Dat is wel volslagen de omgekeerde wereld. Een variant op “ja met dat korte rokje heeft ze zelf gevraagd om aangerand te worden” Terecht werd deze oproep van de burgemeester door velen, waaronder ook minister Asscher, gehekeld.

Het is aan de autoriteiten om iedere burger, man en vrouw, adequaat te beschermen. En nu allereerst aan de Duitse politie om de daders van het  Domplein op te sporen en aan de rechter om ze  te straffen

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos