Kabinet in zwaar weer ?

05 oktober 2011

De dolkstoot van partijvoorzitter Ploumen in de rug van Job Cohen heeft voor meer onrust gezorgd en het wankel evenwicht uit de PvdA gehaald. Dat is een risico voor de positie van het kabinet. De PvdA is immers steeds meer nodig om het kabinet aan een meerderheid te helpen, wanneer de officiële gedoogpartner PVV afhaakt. Denk aan de steun voor Griekenland en het pensioenakkoord. Na alle interne onrust zal de PvdA-fractie zich scherper willen profileren. Het ligt dan niet voor de hand dat het zo bekritiseerde kabinet maar steeds door de PvdA aan een meerderheid zal worden geholpen.

Ook binnen het CDA is het intern onrustig. Net als voor de PvdA blijven de peilingen desastreus. Een derde van de leden is nog steeds zeer kritisch over de intensieve samenwerking met de PVV.
Dat zal continu zijn weerslag hebben op de opstelling van de fractie, zeker wanneer Wilders, hetgeen te verwachten is, volop op zijn bekende orgel blijft spelen.

De PVV is en blijft onberekenbaar. Het gedoogakkoord raakt steeds meer achterhaald. Integratie en immigratie zijn in het huidige economische klimaat helemaal geen hoofdzorgen van de PVV-kiezers. Henk en Ingrid zijn telkens de dupe van de bezuinigingsmaatregelen die dankzij de steun van de PVV aan dit kabinet worden doorgevoerd. Omdat Wilders in de eerste en in de laatste plaats kijkt naar het eigenbelang voor zijn partij en hemzelf, zal hij niet aarzelen de gedoogsteun in te trekken wanneer hem dat goed uitkomt.

Al met al zorgt dit er voor dat het kabinet de komende tijd in zwaar weer kan belanden. Zeker wanneer het economisch nog slechter gaat en Griekenland zorgenkind nummer een blijft.

VVD en CDA zouden zich er dan ook op moeten beraden of het niet beter zou zijn om zelf te beslissen om de band met de PVV losser te maken of zelfs helemaal te verbreken. Dat kan resulteren in een echt VVD-CDA minderheidskabinet dat op vrijwel ieder onderwerp is aangewezen op wisselende steun in het Parlement. Ook dat is geen zeer stabiele politieke situatie. Maar het is beter dan de huidige afhankelijkheid van een onberekenbare PVV en de daardoor te verwachten onrust bij CDA en PvdA.
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos