Terug naar Afghanistan

07 november 2010

In februari van dit jaar viel het laatste kabinet Balkenende over de vraag of de Nederlandse militaire missie in Uruzgan  met een jaar verlengd zou moeten worden, zoals de NAVO en de Verenigde Staten aan ons land hadden gevraagd. CDA en Christen Unie waren daarvoor; de PvdA was daartegen. Uiteindelijk was het gebrek aan vertrouwen tussen CDA en PvdA de hoofdoorzaak van de val van het kabinet.  Uruzgan was meer aanleiding dan reden.

Dat laatste bleek ook uit het feit dat de kwestie Uruzgan na de val van het kabinet vrijwel volledig van de binnenlands-politieke agenda verdween. Het was geen onderwerp in de verkiezingscampagne en speelde ook geen belangrijke rol tijdens de kabinetsformatie.

Wel maakte het regeerakkoord duidelijk dat het VVD-CDA minderheidskabinet een voorstel voor een andere vorm van aanwezigheid in Uruzgan aan de Staten-Generaal zal voorleggen. Gedacht wordt aan een politiemissie om de Afghaanse politie ter plaatse te trainen en op te leiden. Natuurlijk is het noodzakelijk om dan ook weer een vorm van militaire aanwezigheid te hebben, teneinde onze politiemensen voldoende veiligheid te kunnen bieden.

Een dergelijke missie zou een goede zaak zijn. Voor de veiligheid van de Afghaanse bevolking is het van cruciaal belang dat het land gaat beschikken over een goed opgeleide en betrouwbare politiemacht  en krijgsmacht. Ook voor de internationale veiligheid en de bestrijding van het terrorisme in Afghanistan is dat noodzakelijk.

Alleen al daarom zou het goed zijn wanneer Nederland positief zou beslissen over het inmiddels ontvangen verzoek van de NAVO en de V.S. om een dergelijke politietrainingsmissie naar Uruzgan te sturen. Dat is ook van belang met het oog op de van Nederland terecht verwachte internationale solidariteit. En het zou onze internationale positie- binnen de NAVO en bilateraal met de V.S. en andere landen-  ten goede komen. Het is een belangrijk signaal dat President Obama over dit onderwerp al meteen met Premier Rutte heeft gebeld.

Onze premier zal binnenlands politiek dan nog wel het een en ander tot stand moeten brengen.
Gedoogpartner PVV is tegen iedere verdere Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Merkwaardig en nogal hypocriet voor een partij die de mond vol heeft van het belang van terrorismebestrijding. Steun zal dus van de oppositiepartijen en met name van de PvdA moeten komen. Partijleider Cohen zei eerder dat hij een politiemissie in Uruzgan niet uitsloot. Het zou goed zijn als hij die woorden nu met zijn fractie in de Tweede Kamer zou waar maken. Dat zou de verkeerde opstelling van de PvdA in februari van dit jaar nog enigszins goedmaken. En het zou ook een goed voorbeeld zijn van hoe minderheidskabinet en oppositie met elkaar dienen om te gaan, zonder zich iets van de PVV aan te trekken.
 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos