De krokodillentranen van Cohen

05 augustus 2010

 Er komt geen kabinet, waarin de PVV zit. Daar ben ik erg blij om. Het zou principieel verkeerd zijn geweest indien de VVD en het CDA coalitiegenoten zouden zijn geworden van een partij die stelselmatig een hele bevolkingsgroep uitsluit, die voorstander is van een “ kopvoddentaks” en van etnische registratie en die tweespalt zaait in onze samenleving. Juist een liberale partij als de VVD dient daar krachtig afstand van te nemen. Ik betreur het dan ook dat ik zo weinig publieke bijval uit mijn partij heb gekregen, nadat ik deze mening de afgelopen weken een aantal keren naar voren heb gebracht.

Nu is informateur Ivo Opstelten bezig een minderheidkabinet van VVD en CDA te construeren, met “ gedoogsteun” van de PVV. Dat is beter dan volledige en volwaardige regeringsdeelname van de PVV, maar ook een dergelijk kabinet is verre van ideaal. PVV- leider Wilders krijgt immers zeer veel in de melk te brokkelen bij deze opzet. Eerst mag hij meepraten over de inhoud van het regeerakkoord van VVD en CDA en over het “gedoogakkoord” van VVD, PVV en CDA. Als het kabinet er eenmaal is, kan Wilders het in de Kamer letterlijk maken en breken, want voor ieder onderwerp dat niet in het gedoogakkoord of het regeerakkoord staat (en dat zullen er vele zijn) hebben VVD en CDA de steun van Wilders nodig om een meerderheid in de Kamer te verkrijgen. Andere partijen dan de PVV zullen nu VVD en CDA zich met huid en haar aan Wilders hebben verkocht immers niet gauw bereid zijn om de minderheidscoalitie aan een meerderheid te helpen, wanneer de PVV verstek laat gaan. En ook kan Wilders zonder enige terughoudendheid zijn verwerpelijke opvattingen blijven verkondigen. Het is droevig dat VVD en CDA niet verder gaan dan de verschillen van mening hierover” te accepteren “.

Het zou veel beter zijn geweest een minderheidskabinet te vormen van VVD en CDA zonder  inspraak van de PVV.  Dat is  niet alleen principieel wenselijk maar versterkt ook de positie van de Kamer en het democratisch proces. Het kabinet moet dan immers bij iedere belangrijke beslissing een meerderheid verwerven van welke partij dan ook. Zo zouden partijpolitieke belangen niet meer voorop hebben gestaan, maar argumenten in werkelijk dualistische parlementaire debatten.

Dat neemt niet weg dat in het huidige moeilijke maatschappelijke en economische klimaat een stabiele meerderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA het beste zou zijn geweest. Het is de leider van de PvdA, Job Cohen, die de vorming van een dergelijk kabinet stelselmatig heeft verhinderd. Hij pleitte bij informateur Lubbers zelfs voor een onderzoek naar een kabinet van VVD, PVV en CDA, terwijl hij niet bereid was te spreken over samenwerking van zijn partij met VVD en CDA.  Cohen heeft gelijk niet met de PVV te willen samen werken, maar deze  opstelling is schone handenpolitiek. Nu huilt hij krokodillentranen over het minderheids-gedoogkabinet van VVD, CDA en PVV dat hij zelf in het zadel heeft geholpen. Dat getuigt van weinig verantwoordelijkheidsgevoel in deze moeilijke tijd.

 

Archief


© Fotografie: Carolien Achterbosch
Website: Refa ICT en Endeloos